Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Education Awards 2013

Education Awards 2013
Κατηγορία:Επισιτισμού
Νικητής:Σιμιτζής Αναστάσιος
« Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον εκπαιδευτικό όμιλο Ξυνή για την δυνατότητα που δίνει στους νέους μαθητές»
Education Awards
Μαζί δημιουργούμε νέα πρότυπα!