Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Η συμβολή της φυσικής δραστηριότητας στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2


Ο επιπολασμός του διαβήτη τύπου 2 αυξάνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, αλλά η πρωτογενής πρόληψη και η θεραπεία της είναι ακόμη μια πρόκληση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υπάρχουσες διαθέσιμες μελέτες, υπάρχει σαφής και ισχυρή απόδειξη ότι η σωματική άσκηση και η φυσική δραστηριότητα μπορεί να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την εξέλιξη  του διαβήτη τύπου 2 σε άτομα με διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη.
Επίσης, οι παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής και της σωματικής άσκησης, μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της τάξης του 50% στη συχνότητα εμφάνισης  του διαβήτη, που παραμένει ακόμα και μετά το πέρας της συμβουλευτικής περιόδου. 

Επιπλέον, βραχυπρόθεσμα τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει  ότι η σωματική εκπαίδευση με βάση  την αντοχή  ή ακόμα και των ασκήσεων με αντιστάσεις μπορεί επίσης να βελτιώσει τον έλεγχο της γλυκόζης του αίματος σε διαβητικούς τύπου 2  με μέση μείωση της  γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης  της τάξης του 0,6%. 

Συμπερασματικά λοιπόν, η φυσική δραστηριότητα και η σωματική άσκηση πρέπει να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε θεραπευτικής στρατηγικής με στόχο την επιβράδυνση της ανάπτυξης του διαβήτη τύπου 2 σε άτομα υψηλού κινδύνου καθώς και τη βελτίωση στον έλεγχο της γλυκόζης σε αυτά τα άτομα.

Κυριακή Μπαζαργιάννη
Διατροφολόγος – Διαιτολόγος
MSc στην Επιστήμη της Άσκησης και της Διατροφής, Καθηγήτρια Τομέα Διαιτολογίας ΙΕΚ ΞΥΝΗ